مشخصات فني

فروردین ۲۸, ۱۳۹۶

سناریو فروش محصولات سایپا دیزل سال 1396

  سناریو فروش محصولات سال 1396  
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

تریلر کمپرسی سه محور مارال

تریلر کمپرسی سه محور مارال
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

تریلر کفی سه محور مارال

تریلر کفی سه محور مارال  
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

تریلر کانتین بر سه محور جامبو مارال

تریلر کانتین بر سه محور جامبو مارال  
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

تریلر کمپرسی سه محور مارال

تریلر کمپرسی سه محور مارال  
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

تریلر بونکر سه محور مارال

  تریلر بونکر سه محور مارال