كشنده

فروردین ۲۸, ۱۳۹۶

سناریو فروش محصولات سایپا دیزل سال 1396

  سناریو فروش محصولات سال 1396  
مهر ۴, ۱۳۹۵

ولوو FH460 6×4

معرفي کامیون کشنده ولوو كاميون كشنده ولوو نيز از محصولات جديد مي باشد كه در سايپا ديزل در دومدل FH500 4×2 I-Shift و FH460 6×4 توليد مي گردد .  اين […]
مهر ۴, ۱۳۹۵

کاوه کشنده KT420

معرفي کامیون کشنده کاوه KT420 كاميون كشنده كاوه نيز از محصولات جديد گروه خودروسازي سايپا مي باشد كه در سايپا ديزل توليد مي گردد و در دومدل 4×2 و 6×4 […]
مهر ۴, ۱۳۹۵

البرز کشنده T375

معرفي کامیون کشنده البرز T375 كاميون كشنده T375 در دو مدل 4×2 و 6×4 در شركت سايپا ديزل گروه خودروسازي سايپا توليد مي گردد . اين كاميون با گيربكس قدرتمند […]
مهر ۴, ۱۳۹۵

ولوو FH500 4×2

    معرفي کامیون کشنده ولوو كاميون كشنده ولوو نيز از محصولات جديد مي باشد كه در سايپا ديزل در دومدل FH500 4×2 I-Shift و FH460 6×4 توليد مي گردد […]