كمپرسي

مهر ۲۲, ۱۳۹۵

البرز کمپرسی D270 4×2

معرفي کامیون کمپرسی البرز D270 4×2 از محصولات تجاري سنگين گروه خودروسازي سايپا كه در شركت سايپا ديزل توليد مي شود كاميون كمپرسي D270 مي باشد . گيربكس قدرتمند به […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

البرز کمپرسی D375

معرفي کامیون کمپرسی البرز D375 اين محصول از لحاظ طراحي و شكل ظاهري بسيار شبيه به مدل كاوه كمپرسي مي باشد ولي از لحاظ موتوري با مدلهاي كاوه داراي تفاوت […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

کاوه کمپرسی KD420 6×4

عرفي کامیون کمپرسی کاوه KD420 كاوه كمپرسي از خانواده كاوه مي باشد كه تمامي مشخصات مدل كاوه كه شامل موتور گيربكس قدرتمند و امكانات جانبي مناسب براي سرنشين مي باشد […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

ولوو FMX460

معرفي کامیون کمپرسی ولوو  FMX460 ولوو كمپرسي از توليدات شركت ولوو  و شامل موتور گيربكس قدرتمند و امكانات جانبي مناسب براي سرنشين مي باشد را به همراه خود دارد . […]