كشنده ولوو تك محور

مهر ۴, ۱۳۹۵

ولوو FH500 4×2

    معرفي کامیون کشنده ولوو كاميون كشنده ولوو نيز از محصولات جديد مي باشد كه در سايپا ديزل در دومدل FH500 4×2 I-Shift و FH460 6×4 توليد مي گردد […]